ZAM VERENIGING ZAKELIJKE MEDIATION

ZAM  Vereniging Zakelijke Mediation is sinds 1 januari 2021 met VCM overgegaan in 
Platform Business Mediation 

https://platformbusinessmediation.nl/

Voor contact verwijzen wij u naar: info@platformbusinessmediation.nl

 

Gespecialiseerde mediators

Met de toename van zakelijke mediations ontstaat ook de behoefte aan gespecialiseerde mediators die een achtergrond hebben die aansluit bij de zakelijke markt en met ruime ervaring. ZAM Vereniging Zakelijke Mediation is een nieuwe specialisatievereniging voor de zakelijke mediationmarkt.

Doelstelling ZAM

ZAM heeft onder meer als doel de deskundige beroepsuitoefening door mediators op het terrein van zakelijke mediation te bevorderen. Het gaat om geschiloplossing door middel van mediation waarbij bedrijven en/of andere professionele partijen zijn betrokken. Het betreft geschillen die bijvoorbeeld gaan over overname, fusie, reorganisatie, maar ook over vastgoed, handelsnaam of andere i.e. kwesties, allerlei contractuele aangelegenheden, kwesties tussen aandeelhouders. Kortom: ondernemingsrecht breed. ZAM heeft verder tot doel het verbeteren van de kwaliteit van zakelijke mediation.

Lidmaatschap ZAM

Het lidmaatschap van ZAM staat open voor MfN-registermediators die jaarlijks een minimum aantal professionele mediations doen, een juridische achtergrond hebben en zich in hun mediationpraktijk in overwegende mate toeleggen op zakelijke mediation.

Zie verder onder de kop lidmaatschapseisen.