• Naam


 • Mirjam Ester Sara
 • Fiselier
 • M.E.S.
 • mr.
 • Contact

 • mirjam@dvdk.nl
 • Specialisme en ervaring

 • Mirjam werkt sinds 2007 bij DingemansVanderKind. Zij is vanaf 1999 advocaat en sinds 2008 ook MfN-registermediator. Mirjam volgde de opleiding tot mediator bij het Centrum voor Conflicthantering in Haarlem.

  Mirjam houdt zich bezig met arbeidsrechtmediations in de meest brede zin van het woord. Hieronder vallen niet alleen de ‘klassieke’ arbeidsconflicten, maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om conflicten op het gebied van medezeggenschap, conflicten binnen een bestuur, aandeelhouders of in een team. Zij doet ook groepsmediations, waarbij meer dan twee partijen betrokken zijn en treedt regelmatig als mediator op in internationale (Engelstalige) geschillen. Mirjam heeft ervaring in diverse sectoren, zoals de zakelijke dienstverlening, de (semi)publieke sector, het onderwijs, zorg en welzijn, culturele sector, industrie, retail en charitatieve instellingen.

  Vanwege haar jarenlange ervaring als arbeidsrecht advocaat, voor zowel werkgevers als werknemers, heeft Mirjam een goed inzicht in conflicten in arbeidsrelaties, de belangen die hierbij een rol (kunnen) spelen en de oplossingen die daarbij passen.

  Als advocaat zoekt Mirjam - waar dat kan - de constructieve samenwerking met de andere partij op om in goed overleg tot een door beide partijen gedragen oplossing te komen. Dit is een van de redenen geweest om de opleiding tot mediatior te volgen, om vanuit een ander perspectief bij te dragen aan duurzame en bevredigende oplossingen van conflicten.

  Als mediator neemt Mirjam een actieve rol in. Partijen moeten zelf de oplossing bedenken, maar zij probeert dit optimaal te faciliteren, vanuit haar kennis, kunde en ervaring en door het creëren van een goede sfeer waarin partijen elkaar beter kunnen vinden.

  Mirjam is geregistreerd bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN), lid van de Vereniging Arbeidsrechtmediators Nederland (VAN) en de Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten (NVVMA). Mirjam is ook lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VVA), de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam (VAAA).

 • Arbeidsrecht in brede zin, zakelijke mediations

 • 12 jaar

 • DingemansVanderKind

Acquisitie naar aanleiding van deze lijst wordt niet op prijs gesteld.