• Naam


 • Hester
 • Uhlenbroek
 • H.
 • Mr
 • Contact

 • hesteruhlenbroek@reulingschutte.nl
 • Specialisme en ervaring

 • Hester Uhlenbroek, was als advocaat en als managing partner verbonden aan Boekel, en heeft een naam opgebouwd in onder meer arbeidsrecht, ambtenarenrecht en gezondheidsrecht. Hester is lid van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag en heeft verschillende toezichthoudende functies. Gedurende een aantal jaren was zij kantonrechter-plaatsvervanger in Utrecht en lid van de Raad van Toezicht van de Amsterdamse Orde van Advocaten.

 • Hester Uhlenbroek is een ervaren MfN-registermediator. Zij richt zij zich op geschillen tussen professionele dienstverleners en op conflictsituaties in samenwerkingsvormen in brede zin, zowel binnen als tussen organisaties (vrije beroepsbeoefenaren, werkgevers en werknemers, bestuurders en ondernemingsraden en bestuurders en toezichthouders).

  In complexe veranderprocessen met uiteenlopende belangen treedt zij op als procesbegeleider. Tevens is Hester actief als onderzoeker van verstoorde verhoudingen binnen samenwerkingsverbanden en adviseert zij over te nemen maatregelen, gericht op duurzame oplossing daarvan.

 • Hester heeft veel ervaring met conflicten in de publieke en semi-publieke sector. Zij verzorgde diverse publicaties over de WNT. Daarnaast heeft zij ruime ervaring met geschillen in het (internationale) bedrijfsleven. Hester treedt tevens op als arbiter en bindend adviseur.

Acquisitie naar aanleiding van deze lijst wordt niet op prijs gesteld.